John Steinbeck – Na východ od raja

Magnum opus Steineckovej tvorby, sa skladá z dvoch základných filozofických línií, ktoré sa pretínajú, navzájom dopĺňajú a rozširujú. Na jednej strane sa vinie línia notoricky známej témy knihy – teda biblický rozmer a filozofie o dedičnom hriechu a zle, ktoré my, potomkovia Adama a Evy, nosíme v sebe. Rozoznať rozdiel medzi skutočným dobrom a dobrom, ktorým sa človek snaží presvedčiť samého seba, že dobrým je, je rébus a prekliatie.

Človek je tvor slabý. Aj napriek zaťatej presvedčenosti o zmysle vlastnej existencie, má s jej pochopením a porozumením veľký problém. Steinbeckov román je veľdieľom zaoberajúcim sa predovšetkým touto témou, pričom na túto hlavnú problematiku nadväzujú ďalšie, rovnako zložité. Román, spracovaný, ako kronika niekoľkých generácií rodín Traskovcov a Hamiltonovcov, čerpal námet zo Steinbeckovej vlastnej rodiny. Samuel Hamilton, filozoficky kľúčová postava románu, bol skutočne Steinbeckovým dedkom. Je celkom pravdepodobné, že práve on Steinbecka ovplyvnil po mnohých stránkach, ktoré z jeho života vytvorili život veľkého spisovateľa.

Na východ od raja teda tvoria myšlienky, ktoré v sebe autor hromadil a zbieral po celý život. Námety, konkrétne osudy a charaktery postáv v neposlednom rade, Steinbeck čiastočne vnímal počas svojho života a ich prezentácia na papier je vyvrcholením celoživotného pozorovania a zbierania príbehov, ktoré počul, že sa skutočne odohrali. Kniha takto čitateľovi veľkodušne ponúka väčší rozmer; nakoľko sa nedá klasicky posudzovať, ako autobiografický román, je však súhrnom osudov autorových priamych príbuzných a autor sám sa v nej spomína iba jeden krát, ako malý chlapček, ktorého rola v románe nezohráva žiadnu dôležitú úlohu.

Na východ od rajaČas, v ktorom sa dej románu odohráva, je časom bojov a vojen, či už krutých bojov s indiánmi, alebo neskôr Prvou svetovou vojnou. Obe tieto udalosti sú dôležitým faktorom v rozprávaní, charaktery postáv sú nimi, ako tu prirodzene vyplýva, poznačené. Psychologický poryv a ovplyvniteľnosť charakteru človeka vojnou a zložitými životnými situáciami, je jednou z najsilnejších stránok románu. Aj vďaka tomuto faktoru sa pre príbehy stáva fatálnou. Boj s človekom, so svojim bratom, s tvorom, ktorý nie je o nič menej, či viac, ako sme my ostatní, sa stáva ďalšou filozofickou líniou knihy. Postavou, ktorá tento medzník prináša, je Adam Trask.

Adam bol synom cynického, racionálne založeného otca, ktorý sa z Adama snažil vychovať rovnako založeného človeka. Nakoľko to bolo to najlepšeie, čo mu zo seba mohol ponúknuť, bol to z jeho strany nepochybne dôkaz jeho komplikovanej lásky k synovi. Snažil sa mu odovzdať svoj racionálny a neemocionálny prístup k životu, aby bol dostatočne silný vo svete, v ktorom prežije silnejší. Vývin postáv dvoch synov Cyrusa Traska – Charlesa a Adama je rámcovým z hľadiska vplyvu ich charakterov na charaktery ďalších postáv vyskytujúcich sa v knihe.

Tu autor čitateľovi začína jemne rysovať problém, ktorý je taktiež jednou z dôležitých filozofických línií románu. Človek, ako tvor slabý, sa musí učiť prežiť a privádza svoj pud sebazáchovy k silnej, neotlačiteľnej potrebe, až ju nakoniec môže priviesť do extrému, kedy sa stáva otrokom vlastnej zdivočelej myšlienky – prežiť a byť tým najproduktívnejším a najsilnejším alfa samcom v okolí. Už tu sa čitateľ môže pozastaviť nad nadčasovosťou tematiky. A práve vďaka tomu sa často dostáva do rozkolu, ktorý ho prenasleduje celý život – čo je vo mne skutočne dobré?

Adam sprvu otcovej životnej filozofii nerozumie a nechce sa stať jej otrokom, postupne si však na život vojaka zvykne, a to dokonca tak veľmi, že si službu predĺži o ďalšie roky, čo je iba prirodzeným konaním v stave, keď človek prichádza na to, že netuší, čo je skutočným zmyslom jeho bytia. Jeho situácia sa mení po príchode postavy dievčaťa, Cathy.

Charles je opakom Adamovho charakteru. Jeho schopnosť a sila prebíjať sa životom sa oproti Adamovmu nekonečnému úsiliu sa s ťažkosťami naokolo  „popasovať“ a vyrovnať, stávajú základným kontrastom, na ktorom je postavená myšlienková nosnosť knihy. Na tomto veľmi konkrétne nakreslenom obraze nám autor svoje dve hlavné postavy približuje v merítku časových a životných podmienok, do ktorých boli vsadené. Presne tak, ako to býva v reálnom živote.

Dej románu je prepletený najrôznejšími udalosťami sprevádzanými výskytom nových postáv, ktoré tie hlavné posúvajú rôznými smermi, či už negatívnymi alebo pozitívnymi, ďalej. Dá sa však tvrdiť, že charakter rámcových postáv sa v zásade nemení, prechádza určitým vývojom, avšak nie vo fatálnom zmysle.

Koniec ságy opäť nadväzuje na biblický rozmer, Adamova smrť za sebou zanechá neurčitý, zato nezmazateľný pocit tajomstva a predchádzajú jej mnohé nepríjemné udalosti zapríčinené práve Adamovou pýchou a tvrdohlavosťou. Tieto hriechy sa mu mažú na smrteľnej posteli, keď odpúšťa prehrešky svojho (v tej dobe už mŕtveho syna) a lúči sa so svetom v mieri.

Sledovať osudy postáv v Steinbeckom románe Na východ od raja je zaujímavým z hľadiska dejovosti, prepletenou filozofickými líniami a biblickými motívmi a rovnako tiež z hľadiska štruktúry a výstavby textu. Odporúčam túto knihu každému, kto sa nielen rád zahĺbi do zaujímavo prerozprávaných príbehov niekoľkých generácií, ale tiež v sebe živý filozofický rozmer života, ktorý je nevyspytateľný, komplikovaný a neustále sprevádzaný atribútmi ľudskej pýchy.  A práve preto potrebuje z času na čas ticho v našom vlastnom vnútri, aby sme nachádzali jeho pravú podstatu.

.

Cordell

———————————————————————————————————————–

“Zo všetkých tvorov iba človek pije, hoci nemá smäd, je hoci nemá hlad, hovorí hoci nemá čo povedať.”
-John Steinbeck


Ak sa vám článok páčil, prosím zahlasujte za neho:
 
pošli na vybrali.sme.sk
1,082 prečítaní

Žiaden komentár k “John Steinbeck – Na východ od raja”

Pridať komentár

Meno:
Email:
Stránka:
Komentár:
XHTML: Povolené XHTML značky: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>